PROSTAT HASTALARI NASIL YAŞAMALI?

PROSTAT HASTALARI NASIL YAŞAMALI?

PROSTAT HASTALARI NASIL YAŞAMALI?

PROSTAT HASTALARI NASIL YAŞAMALI?

Yapılan değerlendirme sonucunda prostata bağlı şikâyetlerin hafif-orta derecede olduğu saptanan hastalara yaşam tarzında bazı değişiklikler ve düzenlemeler önerilerek; şikayetlerinde anlamlı derecede azalma sağlanabilir. Bu öneriler;

 • Gece idrara kalkmamak için akşamları daha az sıvı tüketilmeli. Uykudan 2 saat önce sıvı alımı bırakılmalı. Uzun yolculuklar öncesinde veya sırasında sıvı alımı azaltılmalı.
 • Daha fazla idrar üretimine ve idrar kesesinde hassasiyete yol açacağı için alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalı.
 • Haftada 2 veya 3 kez spor yapılmalı. Hareketsizlik idrar yapmayı güçleştirecek ve idrar yapamamaya (üriner retansiyona) sebep olacaktır.
 • Dengeli ve çok yönlü beslenilmeli.
 • Alt karın bölgesi her zaman kuru ve sıcak tutulmaya çalışılmalı. Soğuk ve nem idrar yapma ihtiyacını artırır ve idrar yolu enfeksiyonuna sebep olabilir.
 • Her idrar yapıldığında mesane tam boşaltılmalı. Oturarak idrar yapmak tercih edilmeli.
 • İşeme sonrası idrar kesesinin tam boşalmadığı hissediliyorsa, 5 dakika sonra tekrar idrar yapmak denenmeli.
 • İşeme sonrası yumurtalığın alt kısmından parmaklarla idrar kanalı (üretra) üzerine basınç uygulanmalı ve penis tabanından baş kısmına doğru sıvazlanarak idrarın son damlalarının dışarı atılması sağlanmalı.
 • Sıkışma hissi olduğu zaman, hasta idrarını bir müddet “bekletmeye ve tutmaya” çalışmalı. Böylelikle idrar kesesinde daha fazla idrar biriktirme sağlanabilir ve idrar yapma sıklığı azaltılabilir.
 • Kabız olunmamalı ve bunun için beslenme tarzında düzenleme yapılmalı.
 • Soğuk havaya aniden maruz kalmaktan sakınılmalı ve alt karın bölgesi            sıcak tutulmalı.