BÖBREK TAŞI (Yetişkin)

BÖBREK TAŞI (Yetişkin)


BÖBREK TAŞI NEDİR? NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

Böbrek taşı hastalığının sebepleri, şikâyetleri, risk grupları ve tanısında yapılacak olan işlemler hakkındaki bilgilendirmeler “İDRAR YOLU TAŞLARI” bölümünde yer almaktadır. Bu bölümde ise yetişkinlerdeki böbrek taş hastalıklarının tedavisinden bahsedilecektir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? HER YÖNTEM HER HASTA İÇİN UYGUN MU?

Genellikle 10 mm’nin üzerindeki taşlara bir şekilde müdahale etmek gerekiyor. Böbrekteki taşlara müdahalenin 3 yaygın yolu vardır:
  • Şok dalgaları ile taş kırılması (SWL)
  • Fleksibl üreterorenoskopi (f-URS) (RIRS)
  • Perkütan nefrolitotomi (PNL)

Şok dalgaları ile taş kırılması (SWL): SWL ameliyatsız bir yöntem olup; cihazdan çıkan yüksek enerjili ses dalgaları; cilt ve vücut dokularını geçip taşın yüzeyine enerji bırakarak taşın parçalanmasını sağlar. İşlemi takip eden günler veya haftalar içinde taş parçaları idrarla kendiliğinden atılır. Taş kırma işlemi sonrası hasta aynı gün evine gidebilir ve 2-3 gün içinde normal işlerine dönebilir. Birinci taş kırma seansından 1-2 hafta sonra yapılan kontrollerde taş kırılmamış ise ikinci kez taş kırma işlemi uygulanabilir. Üçüncü seans ise pek tercih edilmez. Taşa müdahale yöntemleri arasında en az zararlı olan yöntem olduğu için; böbrekteki 2 cm’den küçük taşlarda ve böbrekten yeni çıkan üst kanal taşlarında ilk tercih edilen yöntem olmalıdır. Büyük ve sert taşlarda tercih edilmez. Gebelerde, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda, idrar yolu enfeksiyonu olanlarda ve aort anevrizması (genişlemesi) olanlarda bu işlem yapılamaz. Bu işlem sonrası idrarda kanama, taş parçalarının kanalı tıkamasına bağlı böbrekte şişme, ağrı, idrar yolu enfeksiyonu gibi istenmeyen durumlar görülebilir.

Fleksibl üreterorenoskopi (f-URS) (RIRS) : Yaklaşık 3mm kalınlığında ve 60-70cm uzunluğunda olan kıvrılabilir kameralı cihazlar ile hastanın idrar yaptığı kanaldan (üretra) girilerek idrar kesesi ve üreter geçilerek böbrekteki taşa ulaşılır (üretra→mesane→üreter→böbrek). F-URS cihazının içerisinden ilerletilen lazer taş kırıcı ile taş küçük parçalara ufalanır. Ufalanan bu taşları hastanın kendiliğinden düşürmesi beklenir. Sıklıkla taşların rahat düşürülmesi amacıyla böbrek ile idrar kesesi arasındaki kanala bir kateter (tel, stent) yerleştirilir. Bu kateter yaklaşık 1 ay sonra; hasta tüm taşlarını dökmüş ise daha basit bir ameliyatla çıkartılır.

böbrek taşları tedavisi

Perkütan nefrolitotomi (PNL): Böbrek taşlarının kapalı ameliyatında en sık kullanılan yöntemdir. Hastanın sırt bölgesinden böbreğin içerisine doğru yaklaşık 1cm (10mm) genişliğinde bir tünel oluşturulur. Bu tünel içerisinden gönderilen kameralı aletler ile böbreğin içindeki taşlar görülür ve taşlar bir bütün halinde veya kırılarak aynı yoldan dışarı çıkartılır. URS yönteminden farklı olarak bu yöntemde taşları ameliyat esnasında ameliyatı yapan doktor dışarı almaktadır. Bu yöntemde azda olsa kanama ihtimali söz konusudur. Son zamanlarda kapalı böbrek taşı ameliyatı teknolojik gelişmelerin sayesinde daha da küçük tünellerden yapılabilir hale gelmiştir. Standart bir PNL ameliyatı 1cm genişliğinde bir tünel içinden yapılırken; şimdilerde bu tünel çapı küçültülerek hem hasta hem de hekim için ameliyat daha konforlu hale getirildi. Mini PNL dediğimiz ameliyatta 0,7 cm genişliğinde tünel, Ultra-mini PNL ameliyatında 0,4 cm genişliğinde tünel ve son olarak ta Micro-PNL ameliyatında bizim geliştirdiğimizve dünyada kapalı böbrek taşı ameliyatında kullanılan en ince tünel olan 0,2 cm genişliğinde tünel (Microsheath*) kullanılmaktadır. Tünel çapı azaldıkça ameliyata bağlı kanama gibi bazı istenmeyen durumların görülme ihtimali azalmaktadır. Bu ameliyatta en sık görülen istenmeyen durumlar; kanama, enfeksiyon ve nadiren de bağırsak veya akciğer zarı zedelenmesidir.

uroloji-bursa-video

YENİ YÖNTEM - YENİ SET İLE PNL AMELİYATI:

Böbrek taşı ameliyatlarında en sık kullanılan ameliyat yöntemi olan PNL tekniğinde geliştirdiğimiz yeni bir seti, dünya tıp literatürüne sunduk*. Yazımız saygın bir dergi tarafından kabül edildi ve yayınlandı. Bu yöntem ve bu set ile yapılan ameliyatın kısa videosu aşağıda sunulmuştur.
böbrek taşları tedavisi
YAYININ LİNKİ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5651953
ÖRNEK VİDEO: YENİ SET-YENİ YÖNTEM (ECOSET)
https://www.youtube.com/watch?v=i6_zslD_Hj4