ÜRETRA DARLIĞI

ÜRETRA DARLIĞI


ÜRETRA DARLIĞI NEDİR?

Böbreklerimiz tarafından oluşturulan idrar; böbrekten çıktıktan sonra üreter dediğimiz kanal aracılığı ile idrar kesesine ulaşır. İdrar kesesinde bir müddet biriken idrar yeterli doluluk oluştuktan sonra üretra dediğimiz dış kanal aracılığı ile vücudumuzdan dışarı atılır. Üretra vücudumuzdaki idrarın dışarı atılmasında rol alan en son yolaktır. Erkeklerde ayrıca meninin dışarı atılması da bu yolakla sağlanır. Üretranın penis içinde bulunan dış kısmına “distal üretra”, daha içerde prostatın içinde bulunan iç kısmına ise “proksimal üretra” denir. Travma ve enfeksiyon gibi nedenlerden dolayı idrarın dışarı atılamaması ve yavaşlaması durumuna “üretral darlık” denir.

DARLIĞIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Üretra darlığı hemen hemen her zaman erkeklerde görülür. En sık sebepleri; travma (yüksekten düşme, trafik kazası, ateşli-silahlı yaralanma) cinsel yolla bulaşan hastalık, taş ve hastanede yapılan müdahalelere (endoskopik ameliyatlarda üretra mukozasının zedelenmesi) bağlı zedelenmedir. Kimi zaman kapalı prostat ameliyatından sonra (TUR-P) veya sonda uygulanmasından sonra da görülebilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında herhangi bir sebep bulunamayabilir (idiopatik).

HANGİ ŞİKAYETLER VARDIR?

Bu hastalarda; idrar yaparken zorlanma-ağrı, boşalma esnasında ağrı, idrar damlaması, idrar yaparken penisde şişme, idrar yolu enfeksiyonu, testislerde ağrı-enfeksiyon, idrarda veya menide kan görülmesi gibi şikayetler görülebilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Üretral darlığın tedavisinde sıklıkla 3 yöntem uygulanmaktadır. Dilatasyon yönteminde dar olan kısım normal kabül edilen genişliğe kadar; sonda benzeri malzemeler kullanılarak genişletilir. Bu işlem poliklinik şartlarında, genel anestezi uygulanmadan uygulanabilir. Bu genişletme işleminin belirli periyotlarla tekrarlanması gerekebilir. Darlığın tekrarlama riski yüksektir. İşleme bağlı olarak kanama ve enfeksiyon görülebilir. Üretrotomi yönteminde ise dar olan bölge kameralı aletlerin gözetiminde endoskopik bıçak veya lazer kullanılarak kesilip genişletilir. Genellikle anestezi altında uygulanır. İşlem sonrasında hastaya foley sonda uygulanır. Sondanın hastada kalma süresine hekim karar verecektir. Sonda çıkarıldıktan sonra belirli periyotlarla genişletme (dilatasyon) işlemi uygulanabilir. İşleme bağlı olarak kanama ve enfeksiyon görülebilir.
uroloji-bursa-video
Üretra darlığı tedavisinde İnternal Üretrotomi (internal urethrotomy)
Üretroplasti denilen yöntemde ise açık cerrahi yöntemle dar olan bölge çıkarılmaktadır. Anestezi altında yapılır ve özellikle ilk iki yöntemle düzelmeyen ciddi darlıklarda ve uzun mesafeli darlıklarda tercih edilen bir yöntemdir. Bir veya iki aşamalı yöntemle yapılabilir. Yeniden darlık gelişme riski daha azdır.

AMELİYATTAN SONRA

Ameliyattan sonra hastaya uygulanmış olan sonda hekimin belirlediği zamanda çıkartılır. Üretra darlığı tüm yapılan yöntemlere rağmen sıklıkla tekrarlayabilen bir hastalıktır. İlerleyen süreçte kesik kesik idrar yapma, idrar yaparken zorlanma ve ince idrar yapma gibi şikayetler başlayınca gecikmeden tekrar hekime görünmek gereklidir. Eğer ameliyatı yapan hekim belirli aralıklarla (hafta bir kez veya birkaç kez) dilatasyon önermiş ise mutlaka bu programa uyulmalıdır.