Hakkımda

Malatya’nın Arapgir ilçesinde 1977 yılında doğan Dr. Necmettin Penbegül; ilköğretimini Kazım Karabekir İlkokulu’nda tamamladıktan sonra orta-lise eğitimini Malatya Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde başladığı “tıp doktoru” eğitimini 2001 yılında tamamladıktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniğinde Üroloji ihtisası yapmaya hak kazanmıştır. Bu klinikte üroloji ihtisasını 2006 yılında tamamlamıştır. İhtisas yaptığı dönemde birçok yurt içi ve yurtdışı çalışmada yer almış, taş hastalıklarının Endoürolojik yaklaşımları konusunda iyi bir eğitim almış, yabancı dil sınavını vermiş ve Türk Üroloji Yeterlik Kurulları (TÜYK) Üroloji Yeterlik Sınavını da başarıyla vermiştir.

2006-2007 yılları arasında Beytepe Asker Hastanesi’nde Üroloji uzmanı olarak çalışarak askerlik görevini tamamlamıştır. 2007-2009 yılları arasında ise Tunceli Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yapmıştır. Daha sonra 2009 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’nde ‘Yardımcı Doçent’ olarak akademik faaliyetlerine başlamıştır. Endoskopik Ürolojik ameliyatlara olan eğilimi nedeniyle 2010 yılında 1(bir) ay süre ile “Laparoskopik Ürolojik Cerrahi” konusunda İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde gözlemci olarak bulunmuş ve akabinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde Laparoskopik Ameliyatların başlamasını sağlamıştır. Böylelikle Diyarbakır da birçok Laparoskopik Ürolojik ameliyatları (Laparoskopik Radikal Nefrektomi-Basit Nefrektomi-Piyeloplasti-Parsiyel Nefrektomi-Nefroüreterektomi-Sistektomi-Adrenalektomi) başlatan ekibin başında yer almış ve bu ameliyatların devamlılığını sağlamıştır. 2011 yılında Laparoskopik cerrahi konusundaki deneyimlerini arttırmak amacı ile Universitat Tübingen Klinik für Urologie / Stuttgart-Germany kliniğinde 3 ay süreyle gözlemci olarak bulunmuştur. Ülkesine döndükten sonra kliniğinde Laparoskopik Ürolojik ameliyatlara devam etmiş ve birçok kurslarda Laparoskopik Cerrahi eğitmeni olarak görev almıştır.

Dr. Necmettin Penbegül, 2013 yılında doçentlik sınavını başarıyla vererek “üroloji doçenti” olmaya hak kazanmıştır. 2009-2016 yılları arasında birçok ilklere imza attığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji anabilim dalından 2016 yılında ayrılmıştır. 2016-2018 tarihleri arasında Memorial Diyarbakır Hastanesi nde çalışmıştır.

Dr. Necmettin Penbegül’ün ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 100’den fazla makalesi, ulusal/uluslararası toplantılarda sunulmuş veya basılmış 150’nin üzerinde bildirisi ve ulusal/uluslararası kitaplarda basılmış 3 kitap bölümü bulunmaktadır. Ayrıca meslek hayatı boyunca ulusal ve uluslararası yaklaşık 30 bilimsel toplantıda konuşmacı, oturum başkanlığı ve düzenleme komitesinde bulunmuş olmakla beraber toplamda ulusal ve uluslararası 50’nin üzerinde bilimsel toplantılara katılmıştır. Türk Üroloji Derneği Güneydoğu Şubesi Genel Sekreterliği, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekim Yardımcılığı ve Türk Üroloji Derneği Genel Üroloji Komitesi Sekreterliği görevlerinde de bulunmuştur.