UZMANLIK ALANLARI


  • GENEL ÜROLOJİ
  • ENDOÜROLOJİ
  • LAPAROSKOPİ CERRAHİ EĞİTMENLİK
  • LAPAROSKOPİK ÜROLOJİK CERRAHİLER
  • LAPAROSKOPİK BÖBREK KANSERİ CERRAHİSİ
  • LAPAROSKOPİK ADRENAL (BÖBREKÜSTÜ BEZİ) CERRAHİSİ
  • ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM TAŞ CERRAHİSİ
  • ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIKLARINA ENDOSKOPİK CERRAHİ
  • PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (MICROPERC-ULTRAMİNİ-MİNİ-STANDART)
  • ANATOMİK VE DOĞUMSAL DEFORMİTELİLERDE BÖBREK TAŞI CERRAHİSİ