VİDEO


uroloji-video

A very easy technique of stenting for laparoscopic pyeloplasty (Dr. Necmettin Penbegül)

Penbegul intravenous cannula (PICA) technique: A very easy technique of stenting for laparoscopic pyeloplasty Double-J stent insertion during laparoscopic pyeloplasty is a difficult and time-consuming process and several techniques were defined to perform a double-J stent with an antegrade approach. In this study we present the technique (PICA) of antegrade double-J placement during laparoscopic pyeloplasty by using 14 gauge intravenous cannula. Our new technique of antegrade double-J placement during laparoscopic pyeloplasty by 14 gauge intravenous cannula sheath, is very easy (perhaps the easiest) and quick to perform. With this technique we can apply the double-J stent in just one step. Additionaly we can use a 14-gauge IV cannula sheath as a trocar when needed during laparoscopic pyeloplasty to retract an organ or reveal an anastomosis line.
Details of study: https://www.intbrazjurol.com.br/pdf/v...
Böbrek çıkışı kanal darlığının Laparoskopik ameliyatının önemli ve zor bir aşaması olan “double j kateter uygulanmasını” çok basit hale getiren tekniğimiz tıbbi literatürde kabül görmüş ve yayınlanmıştı. Şimdi de özellikle meslektaşlarımın istifade etmesi amacıyla örnek bir videosunu hazırladım. Saygılarımla…

uroloji-video

Laparoskopik Böbreküstü Bezi Ameliyatı
(Laparoscopic Right Adrenalectomy for pheochromocytoma)

Bu video gösterisinde Dr. Necmettin Penbegül tarafından sağ surrenal feokromasitoma tanılı hastaya uygulanan laparoskopik sağ surrenalektomi (feokromasitoma) operasyonu sunulmaktadır. Bu tümörler salgıladıkları katekolaminlerin sonucunda kan basıncı yüksekliğine, başağrısına ve çarpıntıya yol açmaktadır. Ameliyat esnasındaki dirençli hipertansiyon; feokromasitomanın laparoskopik cerrahisini zorlaştırmaktadır. Bu hastaların tedavi sürecinde endokrinolog, anestezist ve cerrah tarafından oluşturulan ekip önemli rol oynamaktadır.

uroloji-video

KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI
(ULTRAMİNİ PNL) YAPILAN EN KÜÇÜK BEBEK

Ülkemiz idrar yolu taş hastalığının en sık görüldüğü ülkelerden biridir. Ülkemizde özellikle doğu-güneydoğu bölgelerinde çocuk yaş grubunda da idrar yolu taş hastalığına rastlanmaktadır. Erişkinlerden farklı olarak çocuk hastalarda çok kibar aletler kullanılarak riskler en aza indirilebilir. Bunun için donanımlı bir merkez ve çocuk hasta konusunda deneyimli ekip gereklidir. Ameliyatını izlediğiniz bu hastamız; yapıldığı tarih itibarı ile ülkemizde kapalı böbrek taşı ameliyatlarından biri olan Ultra-Mini PNL ameliyatının yapıldığı en küçük hastamızdır. 5 aylık bebeğimizden 12 adet taş çıkartıldı ve bebeğimiz kısa dönemde normal hayatına döndü. Bu video hasta yakınlarının yapılan bu ameliyatı daha iyi anlamaları amacıyla hazırlanmıştır.

uroloji-video

Çocuk Ektopik Böbreğe Laparoskopik Nefrektomi
(Laparoscopic Nephrectomy in Pediatric Ectopic Kidney

Yaklaşık her 1000 doğumdan birinde böbrekler olması gereken yerden farklı bir bölgede (ektopik böbrek) olabilir. Ektopik böbreklerde bazı hastalıklar (idrar yolu enfeksiyonu, boşaltım bozuklukları, taş oluşumu v.s.) daha sık görülür. Bu video sunumumuzdaki 10 yaşındaki kız çocuğunun yapılan tetkiklerinde sol böbreğinin normal yerinde olmadığı ve idrar kesesine yakın bir yerde olduğu saptandı. Böbreğin fonksiyon göstermemesi, içerisinde taşlar bulunması ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olması sebebiyle kapalı yöntemle (laparoskopik) böbreği alındı. Laparoskopik yöntem sayesinde karmaşık olması beklenen ameliyatlar daha problemsiz yapılabilmekte, hasta daha çabuk normal hayata dönmekte ve minimal ameliyat izine sahip olmaktadır.

uroloji-video

ÇOCUKLARDA KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI (ULTRAMİNİ PNL YÖNTEM)

Böbrek taşı ameliyatlarında en sık kullanılan yöntem olan perkütan nefrolitotripsi (PNL) tekniğinde; sırttaki cilt bölgesinden böbreğe doğru 1 cm genişliğinde bir tünel oluşturulur. Bu tünel içerisinden geçirilen kameralı aletlerle taşlar kırılarak alınır. Çocuklarda ise bu yöntem daha ince tüneller ve aletler kullanılarak yapılır. Çocuklarda en sık kullanılan tekniklerden biri olan "Ultramini" yönteminde 0,4 cm genişliğinde bir tünel kullanılır. Bu video sunumunda sıkça uyguladığımız ultramini tekniğinin tüm detayları görülmektedir. Geçmiş olsun...

uroloji-video

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi (Böbrek Tümöründe Sadece Tümörlü Dokunun Çıkarılması)

Böbrek tümörleri sıklıkla 60 yaş üzerinde görülmesine rağmen son yıllarda genç hastalarda da görülmektedir. Erken dönemde ve küçük boyutta saptanan tümörlerde, böbreğin tamamının alınması yerine; sadece tümörlü kısmın çıkartılıp kalan böbreğin korunması prensibine dayanan "Parsiyel Nefrektomi" ameliyatı uygulanmaktadır. Bu ameliyat kapalı yöntem dediğimiz Laparoskopik yöntem ile yapılırsa hasta kısa zamanda normal hayatına dönebilmektedir. Bu video sunumunda 39 yaşındaki genç hastamıza yaptığımız "Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi" ameliyayının görüntülerini hastalarımızın da anlayacağı şeklilde detaylıca aktardık. Bu yöntem tüm dünyada uygun vakalarda özellikle önerilen yöntemdir. Geçmiş olsun... Doç. Dr. Necmettin Penbegül (www.necmettinpenbegul.com)

uroloji-video

ÇOCUK MESANE TÜMÖRÜ LAZER İLE KAPALI AMELİYAT Doç. Dr. Necmettin Penbegül

MESANE TÜMÖRLÜ ÇOCUK HASTADA LAZER İLE KAPALI AMELİYAT: Çocuklarda mesanede (idrar kesesi) kitle çok nadir görülmektedir. Nadir karşılaşılan bir durum olduğu için çocuk yaş grubunda tedavisi ve ameliyatı konusunda bir standart yoktur.Mesane tümörlerinin standart ameliyat tekniği olan TUR-M yöntemi çocuk hastalarda teknik nedenlerle kimi zaman sıkıntılı olmaktadır. Biz böyle bir hastamızda (12 yaş) dünya literatüründe çocuk hastalarda kullanımı konusunda sınırlı bilgi bulunan lazer yöntemi ile kapalı ameliyatla (lazer TUR-M) başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik.
LASER FOR RESECTİON OF BLADDER TUMOR İN A PEDİATRİC PATİENT
Bladder tumours are rare in children, with only 0.4% of cases occurring in the first 2 decades of life. The use of laser for the resection of a bladder tumor in pediatric patients has not been cited in the medical literature until now. Herein, a pediatric patient who underwent TUR-B with a holmium: yttrium-aluminum-garnet (Ho:YAG) laser is presented.

uroloji-video

MESANE (idrar kesesi) KANSERİ AMELİYATI (TUR-MT)

Son zamanlarda özellikle erkek hastalarda görülme sıklığı artan idrar kesesi (mesane) tümörlerinin başlangıç tedavisinde kullanılan kapalı ameliyat yöntemi TUR-MT videosunu; hastalarımızın daha rahat anlaması için biraz detaylıca hazırladım. Tüm hastalarımıza şifalar diliyorum...

uroloji-video

KAPALI BÖBREK TÜMÖRÜ AMELİYATI (Laparoskopik radikal nefrektomi)

Sol böbrek tümörü nedeniyle kapalı yöntemle böbreğinin tamamını aldığımız (Laparoskopik sol radikal nefrektomi) bir hastamızın ameliyat görüntülerini istifadenize sunduk. Özellikle hastalarımızın anlayabilmesi için sade bir anlatım ve detaylı bilgilendirme yapmaya çalıştım. Laparoskopik yöntem şu an itibariyle tüm dünyada bu hasta grubunda en sık tercih edilen ve en çok önerilen ameliyat yöntemidir. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun....

uroloji-video

KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI (PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ) (PNL)

Büyük böbrek taşlarının ameliyatında en sık kullanılan bu yöntemde; hastanın cildinden böbreğine doğru bir tünel oluşturulmaktadır. Bu tünel içerisinden gönderilen aletlerle taşlar kırılarak çıkartılmaktadır. Hastalarımız tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla bazı detaylarıyla beraber; bu video sunumu hazırlanmıştır. Geçmiş olsun. Şifa diliyoruz...

uroloji-video

Üretra darlığı tedavisinde İnternal Üretrotomi (internal urethrotomy)

Bu videoda erkeklerde karşılaştığımız "üretra darlığı" probleminin kapalı (endoskopik) ameliyatını (internal üretrotomi) sundum. Üretra darlığının tedavisinde kullanılan ameliyatlardan en sık bu yöntem uygulanmaktadır. Hastalarımıza şifalar dilerim...

uroloji-video

BÖBREK KANALI (ÜRETER) TAŞI KAPALI AMELİYATI

Sağ üreterde (böbrek ile idrar kesesi arasındaki kanal) tıkanıklık yapan yaklaşık 1cm büyüklüğündeki taşın kapalı ameliyat yöntemi ile tedavi edilmesini gösteren bir video sunumdur. Hastalarımızın daha iyi anlayabilmesi için mümkün olduğunca detaylı anlatım yapılmıştır.

uroloji-video

PEDİYATRİK PERKÜTAN NEFROLİTOTRİPSİDE ALTERNATİF GİRİŞ İĞNESİ