MESANE TÜMÖRÜ


uroloji-bursa-video

MESANE (idrar kesesi) KANSERİ AMELİYATI

MESANE KANSERİ

 • Erkeklerde 7. sıklıkta görülen kanserdir.
 • Erkeklerde kadınlara göre 4-5 kat daha fazla görülür.
 • Hastaların %75 inde kanser yüzeyel kalmıştır ve bu sunuda yer alacak videoda belirtilen şekilde kapalı yöntemle ameliyatı yapılır.

KİMLER MESANE KANSERİ RİSKİ TAŞIR?

 • Sigara kullanımı en önemli risktir.
 • Meslekleri gereği aromatik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve klorlu hidrokarbonlara maruz kalanlar (endüstriyel tesisler, boya işleme, boya, metal ve petrol ürünleri).
 • Ailesinde mesane kanseri bulunanlar.
 • İçme suyundaki arseniklere maruz kalanlar.
 • NAT2 yavaş asetilasyon fenotipi olan kalıcı saç boyaları kullananlar.
 • İyonize radyasyona maruz kalanlar.

MESANE KANSERİ TEDAVİSİ

 • Yüzeyel Tümörler: Kapalı yöntemle kazınarak (TUR-MT) tedavi edilirler
 • Derin Tümörler: İdrar kesesinin alınması, kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri ile tedavi edilirler

MESANE KANSERİ AMELİYATI (TUR-MT)

 • Yaklaşık bir kalem kalınlığındaki metal bir tüp ve bunun içerisinde yer alan kameralı sistem ile idrar yapılan kanaldan; idrar kesesine (mesane) ulaşılır.
 • Bu kameralı sisteme monte edilen ve elektrik akımı yardımıyla dokuların kesilmesi ve damarların yakılmasını sağlayan bir elektrot bulunur.
 • Mesanede kanamaya neden olan kitle elektrik akımı yardımıyla ile kesilir ve kanayan damarlar yakılarak kanama kontrol edilir.
 • Ameliyat boyunca kesilen dokuları ve kanı temizlemek için sıvı kullanılır.
 • Operasyon bitiminde mesaneye sonda yerleştirilir ve birkaç gün boyunca kalır.

MESANE KANSERİ AMELİYAT (TUR-MT) RİSKLERİ

 • Kan verilmesini gerektirecek kanama oluşabilir (< % 1)
 • Operasyon sırasında mesane delinebilir, barsaklara hasar verilebilir ve hasar onarımı için cerrahi tedaviye ihtiyaç olabilir. ( < % 1)
 • Mesanedeki kitlenin alındığı yerden 3 haftaya kadar kanama olabilir. (<%12)
 • Operasyon alanında ya da idrar yollarında enfeksiyon oluşabilir. Tedavisi antibiyotiklerdir
 • Dış idrar kanalında (üretra) darlık gelişebilir. ( % 5)
 • Dış idrar kanalında yaralanma gelişebilir ve bu açık onarıma veya karından geçici bir kateter takılmasına ve operasyonun ertelenmesine neden olabilir.( < % 1)
 • Ameliyat sonrasında 1/200 oranında ölüm görülebilir.
 • Obez kişilerde ve sigara içicilerinde yara ve akciğer enfeksiyonları, kalp ve akciğer komplikasyonları ve trombüs (damar pıhtılaşması) açısından risk artmıştır.
 • uroloji-bursa-video
  ÖRNEK AMELİYAT VİDEOSU:

  Son zamanlarda özellikle erkek hastalarda görülme sıklığı artan idrar kesesi (mesane) tümörlerinin başlangıç tedavisinde kullanılan kapalı ameliyat yöntemi TUR-MT videosunu; hastalarımızın daha rahat anlaması için biraz detaylıca hazırladım.